WATERSCHAPSINFORMATIE

Op deze pagina zullen we gaan verwijzen naar de informatie die beschikbaar is op de websites van de waterschappen.
Waar nodig zullen we toelichten waar en hoe meldingen en of aanvragen gedaan dienen te worden.
Een pagina met een overzicht voor alle waterschappen zal worden toegevoegd zodra alle informatie beschikbaar is.
Voorlopig verwijzen wij naar het overkoepelend orgaan van de Waterschappen : www.waterschappen.nl

OMGEKEERDE OSMOSE & ONDERGRONDSE WATEROPSLAG

De provincie Zuid-Holland benadert op dit moment actief kwekers die een omgekeerde osmose- en/of ondergrondse wateropslag-installatie hebben. Om te weten welke vergunning moet worden aangevraagd, moet bepaald worden in welke groep het bedrijf valt. 

Groep 1 Bedrijven met een ondergrondse wateropslag moeten een vergunning aanvragen.

Groep 2 Bedrijven die kunnen voldoen aan alle drie de onderstaande voorwaarden kunnen een melding indienen voor hun grondwateronttrekking voor hun omgekeerde osmose-installatie.
Per jaar wordt er niet meer dan 50.000 m3/jaar water onttrokken
De capaciteit is niet meer dan 60 m3/uur
De omgekeerde osmose-installatie draait niet meer dan 5 maanden per jaar (staat dus minimaal 7 maanden per jaar stil)

Groep 3 Indien de Omgekeerde Osmose installatie niet voldoet aan één van de bovenstaande criteria van groep 2 dan moet er een vergunning worden aangevraagd.

Groep 4 Bedrijven met een ondergrondse wateropslag en een Omgekeerde Osmose installatie (maakt niet uit of aan de voorwaarden van groep 2 wordt voldaan) moeten een vergunning aanvragen voor de ondergrondse wateropslag en de onttrekking van het grondwater door hun Omgekeerde Osmose installatie.
Als er een vergunning moet worden aangevraagd voor ondergrondse wateropslag en of onttrekking voor de Omgekeerde Osmose installatie (groep 1, 3 en 4), moet bij de aanvraag een geohydrologisch rapport ingediend worden. De kosten voor deze rapporten zijn hoog. Er kan echter een voordeel worden behaald door één rapport voor meerdere bedrijven tegelijk te laten maken. Agro AdviesBuro werkt op dit moment aan het samenstellen van grotere clusters.
Alle bedrijven met een Omgekeerde Osmose installatie moeten naast hun melding of vergunning voor de onttrekking van grondwater een aparte ontheffing aanvragen voor hun concentraatlozing.

10 JAAR UITSTEL VOOR CONCENTRAATLOZINGSVERBOD

Na 4 juli 2013 zou het lozen van concentraat, voorheen ook wel brijn genoemd verboden worden. Dat is nu met bijna tien jaar uitgesteld, meldt het Vakblad voor de Bloemisterij. Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur & Milieu heeft besloten het verbod tot tien jaar na inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit (1 juli 2012) uit te stellen. Atsma komt hiermee tegemoet aan een motie van de Tweede Kamer om het verbod op concentraatlozingen, voorheen ook wel brijnlozingen genoemd uit te stellen.

Bedrijven, die nu al ontheffing hebben voor concentraatlozing, mogen dat blijven doen tot 1 juli 2022. Nieuwe concentraatlozingen -na 1 juli dit jaar- vereisen individuele toestemming. Omgekeerde osmose, de waterzuiveringstechniek waarbij concentraat overblijft, wordt het meest toegepast door tuinders in Zuid-Holland. In 2010 hebben circa vijfhonderd bedrijven ontheffing gekregen van de provinciale regels voor concentraatlozing. 

Bron: Vakblad voor de Bloemisterij

Publicatiedatum: 17-1-2012