Container tekkelbaan

Een tekkelbaan bestaat uit een speciale containerbaan waarin een automatisch verplaatsbare unit rijdt die containers automatisch afduwt en/of inhaalt vanaf de railbuisbanen. Met een tekkelbaan is het, in vergelijk tot een containerwagen, mogelijk om de gehele containerbaan te benutten en een continue doorstroom van containers te realiseren, waarbij alleen de tekkelwagen voorzien is van een inhaal/afduw unit en een voorziening om de railpijpen te doen heffen en dalen

Start typing and press Enter to search