Als specialist op het gebied van waterbehandeling geeft Bruine de Bruin B.V.® advies voor de juiste installatie voor uw bedrijf. Wij ontwerpen, bouwen, installeren en onderhouden alle installaties zelf.

Toepassingen Waterbehandeling

Omgekeerde osmose

Omgekeerde Osmose is dé manier om zuiver water te produceren. Ten behoeve van de industrie, tuinbouw, autowascentra en drinkwatervoorziening

Oppervlaktewaterzuivering

Voor oppervlaktewaterzuivering, waterrecirculatieprocessen en afvalwaterbehandeling heeft sinds kort een nieuwe techniek zijn intrede gedaan op

Beluchting

Voor het verwijderen van gassen uit het productwater van een Omgekeerde Osmose installatie is door Bruine de Bruin B.V.® een zogenaamde “striptoren” ontwikkeld.

Carwash

De laatste jaren is er vanuit de autowasstraten steeds meer interesse voor de toepassing van Omgekeerde Osmose op grondwater.

Veehouderij

 Bruine de Bruin B.V.® is specialist in het toepassen van Omgekeerde Osmose voor het ontzouten van diep brak grondwater

Heb je vragen over één van onze producten?
Neem contact met ons op

Start typing and press Enter to search