Beluchting

Voor het verwijderen van gassen uit het productwater van een Omgekeerde Osmose installatie is door Bruine de Bruin B.V.® een zogenaamde “striptoren” ontwikkeld.

Ook leveren wij al enige jaren beluchters voor het strippen van methaangas uit de silo’s; hetgeen een goede en goedkope oplossing is voor de lagere methaanconcentraties.  Voor hoge concentraties aan methaangas kan met een “striptoren” een hogere graad van verwijdering worden gehaald. Deze nieuwe “striptoren” kan worden geïntegreerd in het bestaande besturingssysteem van een Omgekeerde Osmose installatie zodat dit eenvoudig kan worden bijgeplaatst op locatie.  De herkomst van gas in grondwater.

Bij bacteriële omzettingen van organische verbindingen in de bodem ontstaan onder andere opgeloste gassen. Sommige gassen hebben een kenmerkende lucht zoals een rotte eierenlucht. Dit is het product van een omzettingsproces en is bekend onder de chemische naam diwaterstofsulfide H2S. Vaak wordt de geur van dit gas verward met methaangas, maar methaangas is van nature reukloos. Een andere naam voor methaangas is aardgas; het gas wat wij gebruiken om te koken. Hierbij is een geur toegevoegd om mensen te waarschuwen voor lekkend gas.

Methaangas

Het genoemde methaangas is inmiddels een berucht gas. De tuinbouw heeft aan den lijve ondervonden dat dit gas ook zijn keerzijde kent. Uit wetenschappelijk onderzoek van het PPO is inmiddels gebleken dat gas concentraties hoger dan 0,1 milligram per liter in het druppelwater verstoppingen kan geven in de druppelaars. Een speciale bacteriegroep is in staat door oxidatie van het methaan zichzelf te voeden en een bio film te vormen in de druppelslangen.

In grondwater is van nature vaak methaan aanwezig, de concentratie hangt af van de bacteriële omzettingen in het specifieke watervoerende pakket. Uit het onderzoek van PPO is ook gebleken dat een Omgekeerde Osmose installatie geen methaan verwijdert uit het opgepompte grondwater. Om verstoppingen te voorkomen zal er dus gekozen moeten worden voor een aanvullende zuiveringstechniek.   Factoren van invloed op de kans op verslijming   In de praktijk is gebleken dat het voorspellen van verslijming in een watersysteem van meer parameters afhangt dan alleen de methaanconcentratie. Factoren die helpen om verslijming te onderdrukken zijn onder andere: · Versnijden met hemelwater,  · Lage temperatuur tijdens opslag,  · Laag ammoniumgehalte in het druppelwater, · Laag ammoniumgehalte in het productwater uit de Omgekeerde Osmose installatie.

Opmerking
Uit literatuurstudie van het KIWA is gebleken dat qua rendement een striptoren de beste manier is om methaangas te verwijderen uit water. Door het variëren van luchtsnelheden, waterbelasting en het eventuele gebruik van pakkingsmaterialen in de toren is het mogelijk de toren aan te passen aan de omstandigheden op locatie. Op deze wijze kunnen wij onze klanten ook bij deze problematiek helpen met een maatwerkoplossing.

Start typing and press Enter to search