Omgekeerde Osmose systeem

Omgekeerde Osmose is dé manier om zuiver water te produceren. Ten behoeve van de industrie, tuinbouw, autowascentra en drinkwatervoorziening

Als specialist op het gebied van Omgekeerde Osmose geeft Bruine de Bruin B.V.® advies voor de juiste installatie voor uw bedrijf. Bruine de Bruin B.V.® ontwerpt, bouwt, installeert en onderhoudt alle Omgekeerde Osmose installaties zelf.

Omgekeerde Osmose

Omgekeerde Osmose werkt door middel van een drukverschil aan twee zijden van een semi-doordringbaar membraan. Dit membraan heeft het vermogen de in het water aanwezige stoffen, zoals zouten, zware metalen, bacteriën, virussen en schimmels te scheiden. Omgekeerde Osmose is een milieuvriendelijk procédé. Chemische middelen komen er niet aan te pas.  Toepassingsgebieden Al ruim twintig jaar leveren wij in landen verspreid over de gehele wereld: in Nederland, Duitsland, België, Malta, Spanje en Italië, maar ook in Turkije, Hongarije en het Midden Oosten. De installaties plaatsen wij bij tuinbouwbedrijven, wasserijen, autowascentra, frisdrankbedrijven en distilleerderijen. Kortom, overal waar behoefte is aan zuiver water.

Membraankeuze

Aan de levering van een zuiveringsinstallatie gaat het nodige onderzoek vooraf. Eerst inventariseren wij de specifieke wensen van de klant. Daarna wordt een analyse van het beschikbare water (voedingswater) gemaakt. Er zijn nogal wat soorten water. Zeewater, bronwater, leidingwater en oppervlakte water; elke watersoort is anders. En elke watersoort stelt zijn eigen eisen aan de behandeling. Wateranalyse is van onmisbaar belang. Het zijn onder meer de beoogde capaciteit èn de kwaliteit van het water die bepalen hoe de benodigde installatie er uit komt te zien. Enkele aspecten van onze apparatuur voor Omgekeerde Osmose zijn het noemen waard. Vooral omdat ze direct voordeel opleveren voor de gebruiker. Zoals de membranen. Wij werken met diverse soorten; tapwater-, brak water-, zeewater- en high retension-membranen. Voor iedere watersoort bestaat er een geschikt type. De installaties zijn leverbaar van enkele m³ per dag tot vele honderden m³ per dag. Wij hebben oog voor detail. En oog voor gebruikersgemak. Niets voor niets staan onze installaties te boek als “gebruikersvriendelijk” en betrouwbaar.

EC-waarde

EC-waarde

Kwekerijen in bijvoorbeeld het Zuid-Hollands glasdistrict die bronwater gebruiken, kampen met een heel hoge EC-waarde. De invloed van de zee is onmiskenbaar. Dat probleem ondervond een groentebedrijf met bronwater van meer dan 20 EC. Voor dit bedrijf is een installatie gemaakt met speciale, roestvrij stalen pompen, welke bij deze waterkwaliteit ook onder hoge druk goed functioneren. Het zuiveren van dit water gebeurt onder een druk van 32 bar en produceert 200 m³ schoon water per etmaal.

Start typing and press Enter to search