Oppervlaktewaterzuivering

Multrafiltratie©
Voor oppervlaktewaterzuivering, waterrecirculatieprocessen en afvalwaterbehandeling heeft sinds kort een nieuwe techniek zijn intrede gedaan op de markt; dead-end ultrafiltratie. Door de schaalvergroting op de mondiale markt heeft er een daling van de prijzen van de membranen plaatsgevonden, waardoor het toepassen van deze technologie op kleinere schaal ook economisch aantrekkelijk wordt. Bovendien zijn de kosten voor schoon proceswater (vnl. drinkwater) de afgelopen jaren gestaag gestegen en daarnaast zijn ook de lozingskosten voor afvalwater gestegen. Steeds vaker blijkt het zoeken naar waterbesparingen economisch aantrekkelijk, ook voor kleinere bedrijven.

Het zuiveringsproces

Ultrafiltratie werkt op basis van lage druk (0,1 tot 2,0 bar) en verwijderd vrijwel alle aanwezige bacteriën, virussen en zwevende stoffen. De verontreiniging die op het membraan achterblijft wordt verwijderd door een periodieke spoeling in omgekeerde richting. Op deze wijze wordt het filter schoon gehouden. Het resultaat is een hoog kwalitatief water dat vaak elders in het bedrijfsproces opnieuw nuttig kan worden gebruikt.

Oppervlaktewater

Oppervlaktewater is in Nederland geen schaars goed, aan het onttrekken van het water hangt daarom nog geen prijskaartje. Het grondig zuiveren van dit water is helaas wel een kostbare en technisch complexe aangelegenheid. Drinkwaterbedrijven kijken steeds vaker naar de mogelijkheden om oppervlaktewater te zuiveren voor industriewater of drinkwater. De technologie die voor deze processen wordt toegepast is nu hard op weg om conventionele processen te ontstijgen qua prijs en prestatie.  Bij Bruine de Bruin B.V.® is enkele jaren geleden gestart met het opbouwen van kennis op dit vakgebied en inmiddels is onze oppervlaktezuivering uitontwikkeld tot een stabiel en energiezuinig proces.

Nabehandeling biologische zuivering

In het verleden zijn bedrijven met waterintensieve processen zoals textielwasserijen, papierindustrie en voedingsmiddelenindustrie begonnen met het aanpakken van de lozingszijde van het proces. Door biologische processen kon er aanzienlijk worden bespaard op lozingsheffingen. Daardoor blijkt dat door de nog steeds stijgende lozingsheffing in combinatie met de stijgende drinkwaterprijs, het sluiten van de waterkringloop binnen bedrijven aantrekkelijk wordt. Een door ons ontwikkelde zuiveringstechniek maakt gebruik van een aaneenschakeling van filtratietechnieken en ontzouting om kringloopsluiting mogelijk te maken.

Zwembaden

Zonder water geen zwembad, de hoeveelheid water die geloosd moet worden kan echter omlaag. Binnen de zwembadbranche staan de douches bekend om hun hoge water en energieverbruik. Het hergebruik van dit warme water kan daarom leiden tot een aanzienlijke besparing in water en energie. Ook hier liggen kansen voor waterbesparing voor uw bedrijf.   De basis van onze zuiveringstechniek, Ultrafiltratie in combinatie met Omgekeerde Osmose, geldt als een uitstekende dubbele barrière tegen bacteriën, niet onbelangrijk bij dit soort gevoelige toepassingen.

Testen

Sinds kort beschikt Bruine de Bruin B.V.® over een proefinstallatie, dit geeft ons de kans ter plekke de mogelijkheden van deze techniek te testen. Verlopen de testen succesvol dan is een uiteindelijke installatie nog slechts een kwestie van vergroten van de capaciteit

Investerings- en operationele kosten

Door de lage procesdruk is deze reinigingstechniek buitengewoon energiezuinig. Dit zorgt voor lage operationele kosten van de installatie. Verder valt deze techniek door het milieuvriendelijke karakter binnen twee belangrijke subsidieregelingen van de overheid, de VAMIL en de EIA. Gesteund door deze twee subsidieregelingen vallen de investeringskosten meestal gunstiger uit dan de bestaande zuiveringstechnieken.    Bruine de Bruin B.V.® hoopt ook voor u een oplossing te kunnen aandragen om uw kosten voor water omlaag te brengen.

Start typing and press Enter to search